İsmail Hakkı Karadayı

Posted in Kategorilenmemiş.

One Response to “İsmail Hakkı Karadayı”

  1. Aldanmayalım! Says:

    Din Düşmanlarının en büyük özellikleri Engelleyici Olmalarıdır!

    Bir ayette Yüce Allah şöyle buyurur;

    ‘Rabbimiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik, fakat onlar bizi yoldan saptırdılar.’, ‘Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanete uğrat’ derler.

    (Azhab - 67 - 68)

ssssssssssssssssssssssssssssssssss