Kozmik Muhabbet

Posted in Çakma.

2 Responses to “Kozmik Muhabbet”

 1. Olsaydım Says:

  :))))))))))))))))

  öldüm yaffffffff

 2. siyah Says:

  Bi kere, şurda, öncelikle ?asimetri, psikoloji, harekat? kelime ve kavramlarının, direkt olarak, yaklaşmakta olan ?denizcilik ve kabotaj bayramı? ile alâkalı olduğu hepimizin malum olması gereken bişeydir. Zaten, aynı cümle içerisinde kullanılmış olmaları bunu ispat etmektedir..ulusalcı beyin adamlarımızın üzerinde ittifak ettiği yegâne görüş budur ve aklın yolu da zaten birdir..İnanmıyorsanız da ?ekmek musaf çarpsın?dır..
  Ayrıcana, şu konuda avamın görüşüne bile göre - ki, şimdi şurda belirtilecek, avamın görüşü, ?bilimseller?imiz nezdinde, yalnızca şu konuya has olmak üzere ve yalnızca şu an için; pek bi muteber bi görüştür; belirtelim!- ?asimetri, psikoloji, harekat, kozmik mozmik v.b? kelimeleri, tamamen jimnastik sporu ile alakalı terimler olup ve zaten de, aynı cümle içerisinde kullanıldığında, bundan yalnızca ?asimetrik bar üzerinde, psikolojisi bozuk bi jimnastikçinin, masa hakemlerini ve seyircileri yanıltmaya yönelik, ritmik olmayan; dengesiz hareketleri? bütünsel anlamı çıkmaktadır.
  Netekim bakınız; şu cümlede geçen ?bar? ifadesi de, pek zorlama imâlarla, bahse konu sözlerin ?bi darbe?ye filan işaret ettiğine dair mesnetsiz iddialar karşısında, zaten başlı başına bir delil hüviyeti taşımaktadır..yani ki ?bar? kelimesinin ifade ettiği anlam; gerçek anlamda da, mecazi anlamda da, bildiğimiz ?bar?dır. Yani ki ?kafa demleme yeri?dir. Şayet şu ifade, daha da genişletilse, sonuçta; ?simetrisi bozuk bar? anlamına da geleceği gibi, ?roof bar?, ? roofpub?, ?asmalı meyhane? gibi, birbirine yakın akraba cins isim kelimelerinin ifade ettiği anlamları da içermektedir.
  Bu nedenle, şurda, şu kelimelerin harflerinden, zorlama bi ebced hesabıyla, ?27 mayıs, 12 mart, 12 eylül, 28 şubat, 27 nisan? gibi tarihleri çıkarıp, şu kelimelerin bir darbeyi işâret ettiğine dair imâlar, nerden ve nasıl çıkarıldığı hiç bilinmeyen, fevkalade zorlama imâlar olup, ?Bu nası bi kafadır böyle, allaseniz?!?dir.
  ayrıcana, şu açıklamalarımızda, bi “espri-mespri” olmadığından, peşinen bi “anlayışı”n varlığından söz ediyor olmak, doğal olarak; son derece anlamsız bişey olacaktır..bütün bunların ışığında, şu fotoğrafta, konuyla ilgili görüş belirten ve şurda çok ciddi ve bilimsel açıklamalarda bulunan kişilerin fevkalade ciddî şu ifadelerini “espri” olarak niteleyip, “anlayışları”na da bi şeyler sokuşturma eylem ve çabasındaki; fotoğrafın şu, sağ alt köşesindeki konuşma balonundan seslenen “fotoğraf”; fevkalade yersiz ve tamamen bomboş bi çaba içerisinde olan bi “fotoğraf”tır..
  ..
  (Şundan sonrasında okuyacağınız paragraflar, jimnastik sporu ilen alakalı, daha geniş bilgi edinmek isteyenler içindir..)
  Çoğumuzun bildiği gibi, jimnastik sporu; ?aletli ve aletsiz? olarak ikiye ayrılır. Aletsiz jimnastik, herhangi bir alet kullanmaksızın, yer minderinde yapılan dans, benzeri; ritmik ve kesintisiz hareketleri içerir. ?yer hareketleri? de denilen aletsiz jimnastikte ?zarafet, denge ve esneklik? gibi özellikler öne çıkar. Aletli jimnastikte ise, ya çember, ip, lobut, top veyahut da kurdele gibi hafif aletler; ya da barfiks, paralel bar, paralel olmayan bar; yani üstüne basa basa: “asimetrik” bar, halka, kulplu, kulpsuz, ipli ipsiz, saplı sapsız beygir, atlama beygiri, zıplama beygiri gibi; vücudun bütün yükünü çeken ağır aletler kullanılır.
  Yani ki, şu tür söylemler; tamamen çağdaş jimnastik sporuna hizmet amacı gütmekte ve yalnızca; “barfiks, paralel bar ve asimetrik paralel bar, halka” gibi nerdeyse 100-150 yıla yakındır kullanılan jimnastik aletlerini tanıtma ve geliştirme amacı taşımaktadır.
  Saygılarımla!.

ssssssssssssssssssssssssssssssssss